Domů > Výstava > Obsah
Široká aplikace lepidel v průmyslu domácích spotřebičů
May 25, 2018

Jako jeden z pomocných materiálů při výrobě domácích spotřebičů se lepidla stále častěji využívají. Jedná se hlavně o neustálý rozvoj průmyslu domácích spotřebičů, požadavky na vzhled a funkčnost domácích spotřebičů se zvyšují a vyšší. Racionální aplikace lepidla může nejen uspokojit potřeby návrhu výrobku, ale také zlepšit efektivitu výroby podniků. Snížení komplexních nákladů má zřejmý účinek.

image.png

Jako druh lepidla používaného pro lepení a utěsnění je lepidlo komplementární k běžnému mechanickému spojení. S neustálým zlepšováním kvality domácích spotřebičů v posledních letech se některé výrobky s vysokým obsahem silikagelu, anaerobní lepidlo, polyuretan a další výrobky stále častěji používají v domácích spotřebičích.

image.png


Lepidlo je široce používáno při výrobě domácích spotřebičů, zejména v: pračce výroba plastových dílů a lepení kovových dílů, těsnění potřebuje polyuretanové nebo tavné lepidlo, aby se zabránilo uvolnění šroubů, pračka nebo klimatizace budou používat anaerobní závitové uzamykací lepidlo pro uzamykání, snížení použití těsnění; Použití anaerobního potrubí se závitem potrubí namísto surového pásku v potrubí ohřívače vody může hrát spolehlivější těsnicí efekt; Silikonový kaučuk odolný proti vysokým teplotám se používá při lepení a utěsňování elektrické spotřebiče, jako jsou mikrovlnné trouby, elektrické pece a saze stroje. Aby bylo krásné vypadat, zamezte spojení otvoru se závitem, některé výrobky z celkového vzhledu formy lepidla.

图片2.png

silikonový tmel


图片3.png

lepidlo pro izolační sklo

S využitím nových konstrukcí a materiálů při navrhování a výrobě elektrických spotřebičů pro domácnost se poptávka po lepidlech stává stále více různorodá a výběr lepidel ve výrobním procesu domácích spotřebičů vyžaduje posouzení pracovních podmínek a podmínek montáže produktů. Existuje mnoho faktorů, jako jsou výrobní náklady atd., Které kladou vyšší požadavky na vlastnosti lepidel.

image.png

Různé lepící materiály potřebují různá lepidla, zejména v posledních letech, výběr nových materiálů pro domácí spotřebiče také předkládá nové požadavky na adhezivní efekt. Jako příklad, třebaže všichni patří k PC, lepidla s různými povrchovými vlastnostmi jsou odlišná, a jak spolehlivě spojit různé materiály, bude směrem, který je třeba vzít v úvahu v budoucnu. Proto je nutné zvolit vhodné adhezivní produkty podle konkrétních podmínek. Ve srovnání s tavnými lepidly a rozpouštědlovými lepidly jsou reaktivní lepidla schopnější zvládnout složitější montážní požadavky. Reaktivní lepidlo je proces vytvrzování lepidla, je zde proces chemické reakce, jako je nejběžnější okamžité lepidlo, je absorpce vlhkosti vytvrzující reaktivní lepidlo, jeho rychlost vytvrzování může být upravena změnou vlastních reakčních složek. Pro splnění požadavků různých provozních podmínek.

Kromě adhezivního materiálu, odolnosti proti vysoké teplotě, nastavitelné rychlosti vytvrzování, lepidla musí být bezpečnější a chrání životní prostředí.


Relevantní odvetví

Copyright © Kejian polymerní materiály (Shanghai) Co., Ltd. všechna práva vyhrazena.